Vizyonumuz

PAŞA Eğitim olarak Kıbrıs ve Kıbrıs’ı çevreleyen coğrafyada faaliyet gösteren kurumların en çok güvendiği ve tercih ettiği gelişim ortağı olmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Kurumların gelişim ortağı olurken hem bu kurumların ekosistemlerine hem de kendi çalışanlarımıza sürekli değer katıyoruz. Aklını ve kalbini, kurumların gelişimine adamış eğitimci ve danışmanların da en çok tercih ettiği kurum olmayı amaçlıyoruz.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Sürdürülebilir Olmak

Eğitim ve Danışmanlık alanında ortaya koyduğumuz sonuçlar ve iş yapma biçimimiz ile hem gelişim ortağı olduğumuz kurumlar, hem de çalışanlarımız için sürdürülebilir olmaya özen gösteririz.

Anlaşılabilir ve Sade Olmak

İletişim kurmanın en temel kurallarından birinin netlik olduğunu düşünürüz. Bu nedenle eğitimlerimizde, kurum dilimizde ve beden dilimizde basit, sade ve anlaşılır olmaya özen gösteririz.

Gerçek ve Samimi Olmak

Aynı anda her konunun uzmanı olamayacağımızı biliriz. Bu sebeple, çalıştığımız kurumların ve bireylerin hayatlarına gerçekten katkı sağlayabileceğimiz alanlarda çözüm üretmeyi tercih ederiz.

Derin Olmak

En önemli farklılıkların detaylarda gizli olduğunu biliriz. Bu nedenle, ele aldığımız konuları en ince detayına kadar inceler ve yüzeysellikten uzak durarak, her bir konunun ihtiyaç duyduğu kadar derin oluruz.

Çözüm Odaklı Olmak

Gelişimin, zamana yaygın olarak modüler yapıda tasarlanan eğitim programlarıyla hedeflenen düzeyde olacağını düşünürüz. Bu sebeple, sürekli gelişimi sağlayacak en etkin süreci, en uygun araçları kullanarak tasarlamayı tercih ederiz. Danışmanlık projelerimizde, geçmişi ve bugünü dikkate alarak yarının çözümlerini üretmeyi hedefleriz.

Ekolojik Olmak

Attığımız her adımın ekosistemimiz içinde yarattığı etkinin farkında oluruz. Tüm rakiplerimiz de dahil olmak üzere, ekosistemimizi gözetiriz.

Bütüncül Yaklaşım

Gelişim ve öğrenmenin ancak bütüncül bir yaklaşım ile mümkün olabileceğini biliriz. Bunun için farklı öğrenme metodolojilerini bir araya getirir, özel tasarladığımız PAŞA Eğitim Portalı’mızın ve deneyimsel öğrenme için inşa ettiğimiz Narköy’ümüzün tüm olanaklarından faydalanırız. Yarına dair ürettiğimiz çözümlerin, çalışanlara adaptasyonu için farklı kanallar aracılığıyla tasarladığımız eğitim programlarını kullanırız.

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ

0